Relation04 Media AS

Relation04 Media AS har produsert film for fjernsyn, kino, internett og andre visningsarenaer siden 2004.
Dokumentarfilm har hovedfokus i vår virksomhet.  Vi  involverer oss også i samproduksjoner både i Norge og utlandet. I tillegg  utfører vi  konsulentoppdrag innafor vårt kompetanseområde.

Selskapet er lokalisert i Nord-Norge og har spesiell interesse av historier fra nordområdene. Det er imidlertid de gode historiene og de sterke fortellerstemmene vi søker etter, uansett hvor de kommer fra. Her er link til våre facebooksider og . 

Siden 2016 har vi involvert oss sterkt  i kunstprosjektet NorlandiART   i samarbeid  med et 20-talls billedkunstnere fra Nord-Norge. 

 


Adresse:
Relation04 Media AS,
Buveien 37B
9407 Harstad
e-mail: media@relation04.com

Orgnr: 987 015 985