Toolbox Film er et København-basert produksjons selskap, etablert i 2011 av produsentene  Morten Kaufmann og Signe Leick Jensen.  Deres  cv inkluderer mange av de mest kjente filmene som har kommet fra Danmark de seneste årene. 

Samarbeidsprosjekter med Relation04 Media:

 • De Arktiske Kamelene
 • Barna Langs Silkeveien 

Giraff Film er et uavhengig svensk  produksjons selskap som står bak en rekke    filmer for kino og TV siden 1986. De er lokalisert til Stockholm og Luleå.

Samarbeidsprosjekter med Relation04 Media:

 • Solens  Son (2016).  
 • De Arktiske Kamelene ( premiere i 2019)

Filmfond Nord et ett av tre regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Filmfond Nord er en av de største bidragsyterne til De Arktiske Kamelene og har i tillegg bidratt med tilskudd til utvikling av andre av våre prosjekter

 

JABfilm

JABfilm er et produksjonsselskap i Tromsø.

Samarbeidsprosjekt:

 • Arctic Muslims 

 

Tellemontage AB

Tellemontage AB er et produksjonsselskap i Stockholm.

Coproduksjon:

 • Gallok (2018)

Pomor film

Pomor Film er et etablert på Filmverftet i Tromsø. Selskapet har lang erfaring fra produksjon av dokumentarfilm og internasjonal coproduksjon av spillefilmer.
Pomorfilm og Relation04 media samarbeider om prosjektet De Arktiske Kamelene

 

FIM film AS

FIMfilm AS er lokalisert på Askøy ved Bergen. Selskapet har vært vår samarbeidspartner ved en rekke produksjoner gjennom mange år:

 • Søsken til evig tid
 • Bestemors Bank
 • Salt & Pepper
 • Kulejenter
 • Kulejenter 2

Nordnorsk Filmsenter AS

Nordnorsk Filmsenter AS har vært en sentral finansierings-partner ved igangsettelsen av de fleste av våre produksjoner.

 • De Arktiske Kamelene
 • Gallok
 • Barna Langs Silkeveien
 • Solens Sønn
 • Atlantic
 • Søsken til evig tid
 • Bestemors Bank
 • Men´s Choice
 • The Tundra Tale
 • Reindrift i Kamp
 • mfl

Norsk Filminstitutt

Norsk Filminstitutt er den største finansiøren bak noen av de prosjektene vi er involvert i:

 • De Arktiske Kamelene
 • Søsken til evig tid
 • Arctic Muslim

 

 

TV2 AS

TV2 har vært en viktig partner i flere av våre prosjekter.

 • Søsken til evig tid
 • Bestemors Bank
 • Reindrift i Kamp
 • mfl

 

NRK

NRK har vært en viktig partner i flere prosjekter som vi har vært involvert i.

 • De Arktiske Kamelene
 • Salt & Pepper
 • Kulejenter2
 • Kulejenter
 • mfl

DR International Sales

DR International Sales er Danmark Radios uavhengige distribusjonsavdeling, og den største internasjonale distributøren i Skandinavia. De er internasjonal distributør for to av de prosjektene vi har vært involvert i:

 • Salt & Pepper
 • Kulejenter 2
 

Hipp Hurra AS

Hipp Hurra! består av 3 erfarne grafiske designere fra henholdsvis Norge, Portugal og Brasil. De har stått for grafisk formgiving ifb med produksjonen SØSKEN TIL EVIG TID. De har også stått for selskapets nye logo og hjemmeside.

 

Aurora Filmlyd AS

Aurora Filmlyd AS er et selskap som har spesialisert seg på kreativ lyd design for film og andre medier. Lokalisert i Tromsø siden starten i 1995.  Selskapet har hat ansvar for lydopptak og/eller lyddesign på en rekke av våre produksjoner:

 • Gallok
 • Atlantic
 • Søsken til evig tid
 • Bestemors Bank
 • The Tundra Tale
 • Reindrift i kamp

Tour de Force

Tour de Force er et norsk kinodistribusjonsselskap med base i Bergen. De siste årene har selskapet distribuert Oscarvinnere som Searching for Sugarman, Burma VJ, Man on Wire. I 2013 distribuerer den meget meriterte The Act of Killing. 

Samarbeidsprosjekter:

 • De Arktiske Kamelene
 • Søsken til Evig Tid
 

Arctic Image AS

Arctic Image er selskapet til den anerkjente fotokunstneren TRYM BERGSMO.

Vi har sammen gjort mindre foto og filmfortellinger for lokalt næringsliv i Harstadregionen.

Dockland Film AS

Dockland Film AS er et postproduksjonsselskap som holder til Oslo. De har vært ansvarlig for etterarbeidet på flere av våre prosjekter:

 • Salt & Pepper
 • Kulejenter 2
 • Bestemors Bank
 • Folkvang

Fond for Lyd og Bilde

Fond for Lyd & Bilde - Norsk Kulturråd er med på finansieringen av flere av våre prosjekter.

 • De Arktiske Kamelene
 • Bestemors Bank
 • Reindrift i Kamp
 • Trolltamp
 • Arctic Muslims
 

Kulturnæringsstiftelsen ble opprettet av Sparebank 1 Nord-Norge i 2012 for å bidra til utvikling av kulturnæringe Nord-Norge og Svalbard.

Kulturnæringsstiftelsen har støttet følgende av våre prosjekter:

 • De Arktiske Kamelene
 • NorlandiART
 • Gallok
 • Atlantic
 • Solens Son

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

Innovasjon Norge i Troms har støttet konseptutviklingen av vårt multimedieprosjekt

 • Trolltamp

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.

Fritt Ord har gitt støtte til følgende av våre prosjekter:

 • Reindrift i Kamp
 • Trolltamp 
 

LICHTBLICK FILM GMBH

Lichtblick Film er et tysk mediselskap etablert i Køln og Berlin. De jobber innafor flere filmgenre. På dokumetarsiden har de vært invovert i en rekke prisvinnende film er.
Relation04 Media AS er norsk coprodusent for dokumentaren "The Tundra Tale" (Die Hüter der Tundra) om et samisk samfunn på Kola.